Kancelaria Adwokacka w Koninie

Celem prowadzonej przez nas działalności jest świadczenie usług na rzecz klientów i ochrona ich interesów. Kancelaria Adwokacka z Konina oferuje pomoc zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom gospodarczym. Nasza praktyka obejmuje doradztwo z różnych dziedzin prawa. Obsługujemy postępowania karne, administracyjne, gospodarcze oraz cywilne, m.in. rodzinne czy dotyczące uzyskania należnego odszkodowania od zakładów ubezpieczeń.

Prawo rodzinne i spadkowe

Nasz zespół oferuje konsultacje w ramach procesów cywilnych: rozwodowych, podziału majątku czy obowiązku alimentacyjnego. Adwokat Przemysław Strzelecki przedstawia możliwości rozwiązania sporu rodzinnego, a także zajmuje się dopełnieniem formalności wymaganych przez instytucje w trakcie postępowań cywilnych. Prawo cywilne stanowi fundament działalności naszej kancelarii, dlatego oferujemy również usługi prawne dotyczące sporządzania testamentu przez członka rodziny oraz działu, nabycia lub odrzucenia spadku.

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania

Straty niemajątkowe lub doznanie uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia stanowią podstawę do dochodzenia roszczeń przez osoby poszkodowane i ich rodziny w postępowaniach cywilnych. W ich imieniu ubiegamy się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie przed sądami. Kancelaria adwokacka pomaga w uzyskaniu rekompensaty za szkody powstałe na skutek wypadków przy pracy i na budowie, zdarzeń komunikacyjnych oraz błędów medycznych.

Postępowania karne i gospodarcze

W ramach świadczonych przez nas usług znajduje się doradztwo z zakresu postępowań karnych. Podejmowane przez kancelarię adwokacką czynności obejmują również reprezentację osób oskarżonych przed sądem oraz sporządzanie wymaganych pism procesowych w oparciu o prawo karne. Oferujemy także pomoc przedsiębiorcom z różnych gałęzi gospodarki.

Zakres usług

Nasze wsparcie dla klientów indywidualnych i biznesowych obejmuje sporządzanie pism, umów oraz innych dokumentów. Wykonujemy również opinie i analizy. Bierzemy udział w mediacjach i negocjacjach, dążąc do polubownego zakończenia sporów. Klientom naszej kancelarii adwokackiej zapewniamy zastępstwo procesowe przed sądami wszystkich instancji.

 

Zapraszamy do współpracy.

Adwokat - Przemysław Strzelecki

Przemysław Strzelecki

Adwokat

 

Aplikację adwokacką odbył przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu, członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.

 

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę magisterską dotyczącą aktywności stron w postępowaniu przygotowawczym obronił pod kierownictwem prof. dr hab. Hanny Paluszkiewicz. Doświadczenie zawodowe zaczął zdobywać jeszcze w trakcie studiów Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym prawem cywilnym, postępowaniem cywilnym oraz prawem administracyjnym i prawem odszkodowań.


Biegle włada językiem angielskim.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Przemysław Strzelecki

ul. Fryderyka Chopina 23C

62-510 Konin

Czynne: pon-pt, 9:00-17:00

NIP: 6652933850

REGON: 381279521

Numer rachunku bankowego ING Bank Śląski S.A.:

46 1050 1735 1000 0097 0573 1785