Polisolokaty

Odzyskaj pieniądze z polisolokat

 

Klienci Kancelarii zainwestowali w produkty kapitałowe, które powszechnie nazywane są polisolokatami. Chodzi o umowy ubezpieczenia z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, które w istocie są produktami inwestycyjnymi, albowiem część ubezpieczeniowa umowy jest znikoma.

 

Panie Mecenasie, straciłem na polisie!

 

Wiele osób trafia do nas z problemem strat finansowych, o których dowiadują się, gdy chcą zakończyć okres inwestycji. Spotkaliśmy się z przypadkami chęci wypłaty pieniędzy dla wnuków, czy wypłaty na „czarną godzinę”. Po wizycie u ubezpieczyciela albo oddziale banku czy stronie internetowej okazuje się, że straciliśmy na polisie.

 

Jak to wszystko się zaczęło?

 

Osoby z takimi produktami chciały po prostu zainwestować. Po zawarciu umowy polisolokaty klient wpłacał określoną sumę i zobowiązywał się do płatności regularnych (miesięcznych, kwartalnych, rocznych – tzw. umowy ze składką regularną). Chęć wypłaty lub zaniechanie wpłat skutkowało wypowiedzeniem umowy, co wiązało się z naliczeniem opłaty likwidacyjnej (lub "świadczenia wykupu") w wysokości sięgającej nawet 100 % środków.

 

Opłaty likwidacyjne

 

W każdej sytuacji wcześniejszego odstąpienia od umowy (umowy zwykle planowane były na 10 lat), ubezpieczyciel pobierał określony procent wartości polisy (tzw. wartość wykupu) na dzień rozwiązania umowy. Takie opłaty z uwagi na swój charakter stanowią niedozwolone postanowienia umowne.

 

Pomagamy

 

Nasza Kancelaria specjalizuje się w odzyskiwaniu opłat likwidacyjnych pobieranych przez ubezpieczycieli w momencie rozwiązania umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (polisolokat). Występujemy przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym takim jak: Aegon, Generali Życie, PKO Życie (poprzednio Nordea), AXA, Open Life, Europa, Compensa, AVIVA, i wiele innych.

 

Masz problem? Zadzwoń!!

Tel. 883 707 988