Odszkodowania

Uszkodzenie mienia, doznanie uszczerbku na zdrowiu lub naruszenie praw osobistych – wszystkie tego typu okoliczności mogą być podstawą do ubiegania się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Kancelaria adwokacka oferuje pomoc w uzyskaniu odszkodowania klientom indywidualnym i biznesowym z Konina i okolic. Zajmujemy się przygotowywaniem dokumentacji, w tym wniosków do organów sprawiedliwości, oraz reprezentacją strony w postępowaniu sądowym. Nasi klienci przed podjęciem decyzji o wystąpieniu na drogę sądową mogą skorzystać również z porady prawnej – adwokat w czasie rozmowy wskazuje możliwe wyjścia z danej sytuacji oraz wyjaśnia przebieg poszczególnych procedur.

Pomoc w uzyskaniu - odszkodowania powypadkowe i komunikacyjne

Jednym z najczęstszych powodów ubiegania się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie jest doznanie szkody w wyniku wypadku komunikacyjnego. W czasie zdarzeń na drodze bardzo często uszczerbku doznaj nie tylko mienie, ale również zdrowie ofiar. Zadośćuczynienie dotyczy wyłącznie strat niemajątkowych, czyli właśnie m.in. uszkodzeń ciała. Pomocna w uzyskaniu pomyślnego rozstrzygnięcia w sądzie jest zatem dokumentacja medyczan oraz szczegółowe odnotowanie kosztów związanych choćby z dojazdem do ośrodków zdrowia. Zadośćuczynienie po m.in. wypadku komunikacyjnym jest pewnego rodzaju rekompensatą za poniesione straty i traumatyczne przeżycia. Sądy skrupulatnie podchodzą do wyliczania należnych kwot, ponieważ zgodnie z przepisami nie mogą one być powodem do wzbogacenia się strony poszkodowanej.

  • dochodzenie odszkodowań za wypadki komunikacyjne,
  • błędy medyczne,
  • wypadki na budowach,
  • wypadki przy pracy,
  • analiza i opiniowanie umów ubezpieczeniowych,
  • reprezentacja w sądzie w sprawach przeciwko ubezpieczycielom,
  • kompleksowa pomoc prawna w omawianym zakresie.