Prawo cywilne

Stosunki materialne oraz niematerialne pomiędzy poszczególnymi jednostkami regulują przepisy nadające członkom społeczeństwa możliwości ochrony m.in. ich dóbr osobistych. Prawo cywilne reguluje stosunki społeczne, które w wielu przypadkach dotyczą przede wszystkim kwestii finansowych. To na podstawie regulacji z tego zakresu ustala się m.in. stosunki majątkowe. Bardzo istotną kwestią w tym obszarze jest autonomiczność jednostek zarówno wnioskujących, jak i pozwanych. Do najczęstszych przypadków z tego obszaru należą m.in. rozwody, postępowania o zasiedzenie czy podział majątku.

Sprawy cywilne – porady prawne dla osób starających się o rozwód lub podział mienia

Nasza kancelaria zajmuje się doradztwem z zakresu postępowania cywilnego. Osoby, które zamierzają złożyć wniosek o rozwód lub podział majątku, mogą porozmawiać z adwokatem na temat możliwych, dostępnych rozwiązań sporu. Zajmujemy się przygotowaniem dokumentacji oraz reprezentowaniem klienta przed organami sprawiedliwości. Zarówno rozwód, podział majątku czy ustalenie alimentów to dla wielu osób bardzo stresujące okoliczności. Kancelaria w takiej sytuacji zajmuje się nie tylko doradztwem, ale także przejmuje od klienta obowiązek dopilnowania formalności wymaganych przez sąd.

Zasiedzenie – doradztwo w kwestii ustalenie własności mienia przez sąd

Szczególnym rodzajem postępowania z zakresu prawa cywilnego jest zasiedzenie. Wniosek w tym przypadku nie dotyczy podziału mienia, ale ustalenia przynależności opuszczonej nieruchomości. Na podstawie udowodnionego użytkowania mienia przez odpowiednio długi czas sąd może podjąć decyzję o nabyciu wyodrębnionego lokalu, całego budynku bądź gruntu. W ustalaniu zasiedzenia organy sprawiedliwości biorą pod uwagę również dobrą lub złą wiarę wnioskodawcy.

  • sporządzanie i opiniowanie projektów umów,
  • prowadzenie spraw o zapłatę,
  • dochodzenie odszkodowań,
  • ochrona dóbr osobistych,
  • rękojmia, gwarancja oraz reprezentowanie w sporach ze sprzedawcami,
  • dochodzenie roszczeń od ubezpieczycieli,
  • prawo nieruchomości (zasiedzenie, służebność przesyłu, księgi wieczyste, najem, itp.),
  • windykacja należności,
  • reprezentacja w sporach przed sądem w sprawach z omawianego zakresu,
  • doradztwo prawne w zakresie prawa cywilnego.