Prawo gospodarcze

  • stała obsługa prawna przedsiębiorców,
  • reprezentacja w sprawach przed sądem i organami administracji,
  • opracowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów,
  • udział w negocjacjach handlowych,
  • pomoc w rejestracji spółek,
  • sprawy o upadłość,
  • opracowywanie dokumentacji prawnej na potrzeby funkcjonowania przedsiębiorstwa,
  • doradztwo prawne w omawianym zakresie.