Prawo karne

  • reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym,
  • reprezentacja oskarżonych przed Sądem w postępowaniu karnym,
  • przygotowywanie aktów oskarżenia i innych pism procesowych,
  • doradztwo prawne w zakresie prawa karnego.