Prawo pracy

  • obsługa prawna przedsiębiorców w zakresie prawa pracy,
  • reprezentowanie pracodawców i pracowników  w sporach sądowych w sprawach z zakresy prawa pracy, zwłaszcza sprawach bezprawnego rozwiązania stosunku pracy, zapłaty należnego wynagrodzenia, nadgodzin,
  • opracowywanie i opiniowanie dokumentacji pracowniczej - umów o pracę, kontraktów menedżerskich, regulaminów pracy itp.
  • prowadzenie spraw o mobbing lub dyskryminacje,
  • doradztwo prawne w omawianym zakresie.