Prawo rodzinne

Wiele sfer funkcjonowania podstawowej jednostki społecznej regulują właściwe przepisy. Prawo rodzinne odnosi się przede wszystkim do relacji wewnątrz - pomiędzy małżonkami oraz rodzicami i dziećmi. Przepisy dotyczące tych zagadnień znajdują się nie tylko w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, ale także w Kodeksie cywilnym i różnych ustawach szczegółowych. Do kancelarii adwokackiej zgłaszają się przede wszystkim klienci zdecydowani złożyć pozew o rozwód lub alimenty. Bardzo często konieczne jest również sądowe ustalenie opieki nad dziećmi oraz wysokości płaconych na nie alimentów.

Pozew rozwodowy – prawne uznanie ustania małżeństwa

Jedynym organem, który zgodnie z prawem może uznać ustanie małżeństwa, jest sąd. Pierwszym krokiem w tego typu postępowaniu jest złożeniu wniosku do właściwego organu sprawiedliwości. Ustalenie do jakiego sądu zgłosić się z pozwem dla wielu klientów jest dość problematyczne. Zgodnie z przepisami musi być to sąd okręgowy, który jest organem właściwym dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków, jeśli choć jedna ze stron nadal mieszka na danym obszarze. W sytuacji, gdy wnoszące o rozwód osoby nie mieszkają już na terenie danego okręgu, konieczne jest złożenie wniosku do organu, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego. W ustaleniu treści samego wniosku i jego rodzaju pomaga kancelaria adwokacka. Na podstawie orzeczenia o winie jednej ze stron można również ubiegać się o alimenty. Pomoc finansowa byłego małżonka może być świadczona aż do założenie przez niego nowej rodziny i zawarcia sformalizowanego związku.

  • rozwód i separacja,
  • podział majątku wspólnego małżonków,
  • alimenty,
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
  • sprawy związane z władzą rodzicielską i kontaktami z dzieckiem,
  • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
  • reprezentacja przed sądem w sprawach rodzinnych,
  • doradztwo prawne w omawianym zakresie.